Dịch mã

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Khái niệm và các thành phần tham gia vào quá trình dịch mã
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm dịch mãID12-387, ID12-388, ID12-389
Nơi diễn ra dịch mãID12-390, ID12-2186
Các thành phần tham gia dịch mãID12-391, ID12-392
Đơn phân của prôtêinID12-393, ID12-394, ID12-395, ID12-396
Khuôn dịch mãID12-397, ID12-398, ID12-400
Vai trò của tARN trong dịch mãID12-399, ID12-2187, ID12-2188
Vai trò của rARN trong dịch mãID12-2189, ID12-2190
Đặc điểm của ribôxômID12-403, ID12-404
Vai trò của ATP trong dịch mãID12-401, ID12-402
Diễn biến quá trình dịch mã
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Loại liên kết giữa các axit aminID12-405, ID12-406, ID12-407
Nguyên tắc dịch mãID12-2191, ID12-2192
Các giai đoạn của dịch mãID12-408, ID12-409, ID12-410, ID12-2193, ID12-2194
Hoạt hóa axit aminID12-411, ID12-412, ID12-2195, ID12-2196, ID12-3734, ID12-3735, ID12-3736
Axit amin mở đầuID12-2197, ID12-2198, ID12-2199, ID12-2200
Sự dịch chuyển của ribôxôm trên mARNID12-413, ID12-414
Kết thúc dịch mãID12-415
Biết anticôđon → Xác định tripletID12-416, ID12-2201
Kết quả của quá trình dịch mã
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Kết quả của dịch mãID12-417, ID12-418, ID12-2202
Đặc điểm chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thựcID12-419, ID12-420
PôlixômID12-3737
Vai trò của pôlixômID12-421, ID12-422, ID12-423
Đặc điểm của quá trình dịch mã
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Đặc điểm của quá trình dịch mãID12-424, ID12-425, ID12-426, ID12-427, ID12-428, ID12-429, ID12-430, ID12-431, ID12-432, ID12-433, ID12-434, ID12-435, ID12-2203, ID12-2204, ID12-2205
Đặc điểm quá trinh dịch mã ở sinh vật nhân thựcID12-436, ID12-437, ID12-453, ID12-438, ID12-439, ID12-440
Đặc điểm quá trinh dịch mã ở sinh vật nhân sơID12-441
Điểm giống nhau giữa phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thựcID12-442
Điểm khác nhau giữa phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thựcID12-443
Giống nhau giữa phiên mã và dịch mã ở tế bào nhân sơ và nhân thựcID12-446
Khác nhau giữa phiên mã và dịch mã ở tế bào nhân sơ và nhân thựcID12-447
Điểm giống nhau giữa nhân đôi, phiên mã, dịch mãID12-448, ID12-449, ID12-450
Phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thờiID12-444, ID12-445
Điều kiện để có dịch mãID12-451, ID12-452
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận