ID12-404: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về ribôxôm?

Nhận định nào sau đây là sai khi nói về ribôxôm?

A. Được cấu tạo từ rARN.

B. Ribôxôm chỉ có ở cả sinh vật nhân sơ và nhân thực.

C. Ribôxôm gồm hai tiểu đơn vị lớn và bé tạo thành.

D. Hai tiểu đơn vị lớn và bé của ribôxôm luôn gắn với nhau để sẵn sàng tổng hợp prôtêin.

Lời giải:

Các ý đúng là A, B, C

Ý D sai vì hai tiểu đơn vị lớn và bé của ribôxôm chỉ kết hợp tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh khi tiến hành dịch mã.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận