Quy định

1. Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ

Chúng tôi yêu cầu bất kỳ người sử dụng nào khi sử dụng dịch vụ của Tracnghiemsinhhoc.com phải chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của bản quy định này hoặc bản quy định mới nhất kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn có thể ngưng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

2. Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ trẻ em trong trang của chúng tôi

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu tạo tài khoản hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào và chúng tôi không thu thập bất kì thông tin nào về bạn hoặc thiết bị của bạn ngoại trừ các thông tin thống kê thông qua dịch vụ của Google.

Chúng tôi tuân thủ theo đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên mạng (Children’s Online Privacy Protection Act).

Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin địa chỉ email của bạn.

3. Các hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

– Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Gây thương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

– Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

– Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

– Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi  có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các qui định trên mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

Quy định viết bình luận trên website Tracnghiemsinhhoc.com

Bình luận của người dùng sẽ bị xóa hoặc cấm bình luận trên trang khi có chứa những thông tin sau:

  • Các đường liên kết ở bất kì trang web nào khác ngoại trừ Tracnghiemsinhhoc.com.
    Những lời xúc phạm, từ ngữ tục tĩu hay những bình luận hạ nhục bất cứ cá nhân nào.
  • Những bài viết mang tính chất PR, quảng cáo cho sản phẩm thương mại dưới mọi hình thức.
  • Số điện thoại, địa chỉ nhà, các nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên…
  • Bình luận mang tính chất chính trị, tôn giáo, tình dục, bạo lực,…. và các bình luận không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

4. Các liên kết tới bên thứ ba

Trang web Tracnghiemsinhhoc.com có thể chứa những đường liên kết tới các website của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách riêng tư hoặc nội dung do các website liên kết cung cấp, về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của bên thứ ba này.

Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng khi chấp nhận truy cập vào các trang web này và hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi website mà bạn ghé thăm.