Lớp 6

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Đặc điểm của cơ thể sống
Nhiệm vụ của sinh học
Đặc điểm chung của thực vật
Có phải tất cả thực vật đều có hoa

CHƯƠNG 1. TẾ BÀO THỰC VẬT

Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
Cấu tạo tế bào thực vật
Sự lớn lên và phân chia của tế bào

CHƯƠNG 2. RỄ

Các loại rễ, các miền của rễ
Cấu tạo miền hút của rễ
Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Biến dạng của rễ

CHƯƠNG 3. THÂN

Cấu tạo ngoài của thân
Thân dài ra do đâu?
Cấu tạo trong của thân non
Thân to ra do đâu?
Vận chuyển các chất trong thân
Biến dạng của thân

CHƯƠNG 4. LÁ

Đặc điểm bên ngoài của lá
Cấu tạo trong của phiến lá
Quang hợp
Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
Cây có hô hấp không
Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Biến dạng của lá

CHƯƠNG 5. SINH SẢN SINH DƯỠNG

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Sinh sản sinh dưỡng do người

CHƯƠNG 6. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Cấu tạo và chức năng của hoa
Các loại hoa
Thụ phấn
Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

CHƯƠNG 7. QUẢ VÀ HẠT

Các loại quả
Hạt và các bộ phận của hạt
Phát tán của quả và hạt
Những điều kiện cho hạt nảy mầm
Tổng kết về cây có hoa

CHƯƠNG 8. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Tảo
Rêu – cây rêu
Quyết – cây dương xỉ
Hạt trần – cây thông
Hạt kín – đặc điểm của thực vật Hạt kín
Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Sự phát triển của giới Thực vật
Nguồn gốc cây trồng

CHƯƠNG 9. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

CHƯƠNG 10. VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Subscribe
Nhận thông báo
guest

2 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Anonymous

hay

Anonymous

hay