ID6-195. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính?

Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?

A. 3 miền

B. 4 miền

C. 2 miền

D. 5 miền

Lời giải

Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận