ID6-200. Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp

Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào ?

A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.

B. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.

C. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.

D. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởng.

Lời giải

Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự: miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận