ID6-201. Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm

Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì ?

A. Hấp thụ nước và muối khoáng

B. Che chở cho đầu rễ

C. Dẫn truyền

D. Làm cho rễ dài ra

Lời giải

Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng dẫn truyền.

A là vai trò của miền hút

B là vai trò của miền chóp

D là vai trò của miền sinh trưởng

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận