ID6-202. Miền nào của rễ có chức năng dẫn truyền ?

Miền nào của rễ có chức năng dẫn truyền ?

A. Miền hút

B. Miền sinh trưởng,

C. Miền trưởng thành

D. Miền chóp rễ.

Lời giải

Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng dẫn truyền.

A có vai trò hấp thụ nước và muối khoáng

B có vai trò làm cho rễ dài ra

D có vai trò che chở cho đầu rễ

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận