Lớp 7

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Thế giới động vật đa dạng và phong phú
Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

CHƯƠNG 1. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Trùng roi
Trùng biến hình
Trùng giày
Trùng kiết lị
Trùng sốt rét
Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

CHƯƠNG 2. NGÀNH RUỘT KHOANG

Thủy tức
Đa dạng của ngành Ruột khoang
Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

CHƯƠNG 3. CÁC NGÀNH GIUN

Ngành giun dẹp – Sán lá gan
Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Giun tròn: Giun đũa
Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
Giun đốt: Giun đất
Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

CHƯƠNG 4. NGÀNH THÂN MỀM

Trai sông
Một số thân mềm khác
Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

CHƯƠNG 5. NGÀNH CHÂN KHỚP

Giáp xác: Tôm sông
Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác – Đặc điểm chung của giáp xác
Hình nhện: Nhện
Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Hình nhện
Sâu bọ: Châu chấu
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

CHƯƠNG 6. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Lớp Cá: Cá chép
Cấu tạo trong của cá chép
Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Lớp Lưỡng cư: Ếch đồng
Cấu tạo trong của ếch
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Lớp Bò sát: Thằn lằn bóng đuôi dài
Cấu tạo trong của thằn lằn
Đa dạng dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Lớp Chim: Chim bồ câu
Cấu tạo trong của chim bồ câu
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Lớp Thú: Thỏ
Cấu tạo trong của thỏ
Đa dạng của lớp Thú, bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
Đa dạng lớp Thú, bộ Dơi và bộ Cá voi
Đa dạng lớp Thú, bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
Đa dạng của lớp Thú, các bộ Guốc móng và bộ Linh trưởng

CHƯƠNG 7. SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Tiến hóa về sinh sản
Cây phát sinh giới Động vật

CHƯƠNG 8. ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Đa dạng sinh học
Biện pháp đấu tranh sinh học
Động vật quý hiếm
Subscribe
Nhận thông báo
guest

3 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Anonymous

có đề thi ko ạ

Anonymous

Đại diện của bộ lưỡng cư có đuôi là gì