Giải KHTN 6 – Cánh diều

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐÓ VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH
Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành
CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO
Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian
Bài 4: Đo nhiệt độ
Giải Bài tập Chủ đề 1 và 2

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

CHỦ ĐỀ 3: CÁC THỂ CỦA CHẤT
Bài 5: Sự đa dạng của chất
Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất
CHỦ ĐỀ 4: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ
Bài 7: Oxygen và không khí
Giải Bài tập Chủ đề 3 và 4
CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng
Bài 9: Một số lương thực – thực phẩm thông dụng
CHỦ ĐỀ 6: HỖN HỢP
Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch
Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp
Giải Bài tập Chủ đề 5 và 6

PHẦN 3: VẬT SỐNG

CHỦ ĐỀ 7 : TẾ BÀO

Bài 12: Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống
Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể
Giải bài tập (Chủ đề 7)

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

Bài 14: Phân loại thế giới sống
Bài 15: Khóa lưỡng phân
Bài 16: Virus và vi khuẩn
Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật
Bài 18: Đa dạng nấm
Bài 19: Đa dạng thực vật
Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên
Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật
Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống
Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống
Bài 24: Đa dạng sinh học
Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
Bài tập Chủ đề 8

PHẦN 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

CHỦ ĐỀ 9: LỰC
Bài 26: Lực và tác dụng của lực
Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
Bài 28: Lực ma sát
Bài 29: Lực hấp dẫn
CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG
Bài 30: Các dạng năng lượng
Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng
Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo
Giải Bài tập Chủ đề 9 và 10

PHẦN 5: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ
Bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời
Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà
Giải Bài tập Chủ đề 11
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận