ID6-203. Miền trưởng thành của rễ có

Miền trưởng thành của rễ có

A. các lông hút.

B. các tế bào có khả năng phân chia mạnh.

C. các mạch dẫn.

D. tế bào che chở.

Lời giải

Miền trưởng thành của rễ có chức năng dẫn truyền nên gồm các mạch dẫn

A có ở miền hút

B có ở miền sinh trưởng

D có ở miền chóp

Đáp án C

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận