ID6-199. Rễ cây mọc trong đất có cấu tạo gồm những miền nào?

Rễ cây mọc trong đất có cấu tạo gồm những miền nào ?

A. Miền chóp rễ, miền hút.

B. Miền sinh trưởng, miền hút, miền chóp rễ.

C. Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

D. Miền trưởng thành, miền hút, miền chóp rễ.

Lời giải

Rễ cây mọc trong đất gồm: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận