Biến dạng của rễ

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Biến dạng của rễ
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm biến dạng của rễID6-256, ID6-257
Nguyên nhân biến dạng rễID6-258
Các loại rễ biến dạngID6-259, ID6-260, ID6-261, ID6-262, ID6-263
Các cây có rễ biến dạngID6-264
Rễ củ
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Đặc điểm của rễ củID6-265, ID6-266
Loài cây có rễ củID6-267, ID6-268, ID6-269, ID6-270, ID6-271, ID6-272, ID6-273, ID6-274, ID6-275
Nguồn gốc của rễ củID6-276
Ý nghĩa của rễ củID6-277, ID6-278
Thu hoạch đối với rễ củID6-279, ID6-280, ID6-281, ID6-282, ID6-283, ID6-284
Rễ móc
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Đặc điểm của rễ mócID6-285, ID6-286, ID6-287
Loài cây có rễ mócID6-288, ID6-289, ID6-290, ID6-291, ID6-292
Vai trò của rễ mócID6-293, ID6-294, ID6-295
Ứng dụng rễ mócID6-296
Rễ thở
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Đặc điểm của rễ thởID6-297, ID6-298
Loài cây có rễ thởID6-299, ID6-300, ID6-301, ID6-302, ID6-303, ID6-304, ID6-305
Vai trò của rễ thởID6-306
Phân bố của các cây có rễ thởID6-307
Giác mút
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Đặc điểm của rễ giác mútID6-308, ID6-309, ID6-310
Loài cây có rễ giác mútID6-311, ID6-312, ID6-313, ID6-314
Chất dinh dưỡng mà cây có rễ giác mút lấyID6-315
Loại rễ biến dạng có ý nghĩa với con ngườiID6-316, ID6-317
Phát biểu chung về biến dạng rễ
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Phát biểu chung về biến dạng rễID6-318
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận