ID6-276. Cây cà rốt là cây có rễ củ, củ cà rốt có nguồn gốc từ bộ phận

Cây cà rốt là cây có rễ củ, củ cà rốt có nguồn gốc từ bộ phận nào sau đây của rễ?

A. Rễ phụ

B. Rễ cái

C. rễ chùm

D. Rễ con

Lời giải:

Xung quanh củ cà rốt có mọc ra các rễ con.

Củ cà rốt có nguồn gốc từ rễ cái trong rễ cọc của cây.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận