ID6-286: Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám

Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám là đặc điểm của dạng rễ nào?

A. Rễ củ

B. Rễ móc

C. Rễ thở

D. Giác mút

Lời giải

Rễ móc: Rễ mọc từ thân hoặc cành trên mặt đất, móc vào trụ bám, giúp cây leo lên

VD: Cây tiêu, cây trầu không,…

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận