ID6-300. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ thở?

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ thở ?

A. Cây trầu không, cây hồ tiêu, cây mắm.

B. Cây cải củ, cây bần, cây khoai tây.

C. Cây mắm, cây bụt mọc, cây bần.

D. Cây bụt mọc, cây tầm gửi, cây phong lan.

Lời giải

Rễ thở xuất hiện khi cây sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên mặt đất

Cây mắm, cây bụt mọc, cây bần đều có rễ thở.

A. Cây trầu không, cây hồ tiêu có rễ móc.

B. Cây cải củ có rễ củ, cây khoai tây có thân củ.

D. Cây tầm gửi, cây phong lan có rễ giác mút.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận