ID6-306. Rễ của cây bụt mọc có chức năng là:

Rễ của cây bụt mọc có chức năng là:

A. Bám vào trụ và giúp cây leo lên

B. Dự trữ chất dinh dưỡng

C. Giúp cây hô hấp trong không khí

D. Lấy thức ăn từ cây chủ

Lời giải

Rễ cây bụt mọc là rễ thở. Đây là loại rễ mọc ngược lên trên mặt đất, khi cây sống trong điều kiện thiếu không khí, có chức năng giúp cây hô hấp.

A là chức năng của rễ móc

B là chức năng của rễ củ

D là chức năng của giác mút

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận