ID6-305. Các cây nào sau đây đều có rễ thở?

Các cây nào sau đây đều có rễ thở ?

A. Cây mắm, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Lời giải:

Các cây đều có rễ thở: Cây mắm, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt là rễ củ.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không là rễ móc.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi là giác mút.

Chọn A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận