ID6-256. Biến dạng của rễ là:

Biến dạng của rễ là:

A. Thay đổi về chức năng.

B. Sự thay đổi về vị trí mọc.

C. Sự thay đổi về hình dạng, cấu tạo.

D. Thay đổi về số lượng rễ.

Lời giải

Để thực hiện các chức năng khác, hình dạng và cấu tạo của rễ thay đổi cho phù hợp.

Sự thay đổi đó được gọi là sự biến dạng.

→ Biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận