ID6-257. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho phù hợp:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho phù hợp:

Rễ không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng mà ở 1 số cây, rễ còn thực hiện các chức năng khác nên ………………, …………….. của rễ thay đổi, làm rễ …………………..

A. Bề ngoài, thành phần, thay đổi

B. Cấu tạo – chức năng – biến đổi

C. Hình dạng – chức năng – khác đi

D. Hình dạng – cấu tạo – biến dạng

Lời giải

Để thực hiện các chức năng khác, hình dạng và cấu tạo của rễ cây thay đổi cho phù hợp.

Sự thay đổi về hình dạng, cấu tạo được gọi là biến dạng.

→ Rễ không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng mà ở 1 số cây, rễ còn thực hiện các chức năng khác nên hình dạng, cấu tạo của rễ thay đổi, làm rễ biến dạng.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận