ID6-260. Các loại biến dạng của rễ là:

Các loại biến dạng của rễ là:

A. Rễ củ, rễ móc, rễ thở

B. Rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút.

C. Rễ củ, rễ móc, giác mút.

D. Rễ củ, rễ móc, rễ thở, rễ chùm

Lời giải

Các loại biến dạng của rễ là rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận