ID6-264. Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng?

Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng ?

1. Lúa

2. Sú

3. Vạn niên thanh

4. Dương xỉ

5. Su hào

6. Khoai lang

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Lời giải

Rễ chỉ biến dạng khi nó phục vụ cho một mục đích nào đó của cây, nhằm thích nghi với điều kiện môi trường và giúp cây sinh trưởng, phát triển.

Lúa, su hào, dương xỉ là các cây không có rễ biến dạng.

Vạn niên thanh, sú, khoai lang là các cây có rễ biến dạng (rễ móc, rễ thở, rễ củ).

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận