ID6-263. Tên các loại biến dạng của rễ là:

Tên các loại biến dạng của rễ là:

A. Rễ cọc; rễ chùm; rễ cái; rễ con

B. Rễ củ; rễ móc; rễ thở; giác mút.

C. Rễ cọc; rễ chùm; rễ củ; rễ móc.

D. Rễ cái; rễ con; rễ hút; rễ bám.

Lời giải

Tên các loại biến dạng của rễ là: Rễ củ; rễ móc; rễ thở; giác mút.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận