ID6-262. Đâu là tên 1 loại biến dạng của rễ:

Đâu là tên 1 loại biến dạng của rễ:

A. Rễ cọc

B. Rễ chùm

C. Rễ thở

D. Rễ cái

Lời giải

Các loại biến dạng của rễ bao gồm: Rễ thở, rễ củ, rễ móc và giác mút.

Trong các đáp án trên, chỉ có rễ thở là tên 1 loại biến dạng của rễ.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận