ID6-302. Rễ của cây nào sau đây là rễ thở?

Rễ của cây nào sau đây là rễ thở ?

A. Củ đậu

B. Cây mắm

C. Cây vạn niên thanh

D. Cây tầm gửi

Lời giải

Cây mắm có rễ thở

Củ đậu là rễ củ

Vạn niên thanh là rễ móc

Cây tầm gửi là rễ giác mút

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận