ID6-311. Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút?

Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút ?

A. Tầm gửi, tơ hồng

B. Mồng tơi, kinh giới

C. Trầu không, mã đề

D. Mía, dong ta

Lời giải

Rễ giác mút là rễ biến đổi thành giác mút, đam vào thân hoặc cành của cây khác để lấy chất dinh dưỡng.

Tầm gửi, tơ hồng là cây ký sinh, có rễ biến đổi thành giác mút, đâm vào thân hoặc cành của cây khác để lấy chất dinh dưỡng.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận