ID6-313. Các cây nào sau đây đều có giác mút ?

Các cây nào sau đây đều có giác mút ?

A. Cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Lời giải:

Các cây đều có giác mút: Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

A. Cây đước, cây bụt mọc có rễ thở.

B. Cây cải củ, cây cà rốt có rễ củ.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không có rễ móc.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận