ID6-314. Trong các loài cây sau:

Trong các loài cây sau:

Các loại cây

Cây có giác mút là:

A. Trầu không, tầm gửi

B. Tơ hồng, tầm gửi

C. Trầu không, hồ tiêu

D. Bụt mọc, cây đước.

Lời giải:

Trong các loài cây trên, cây có giác mút là tơ hồng, tầm gửi.

Trầu không, hồ tiêu có rễ móc

Bụt mọc, đước có rễ thở, ngoài ra đước có rễ chống.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận