ID6-272. Các cây nào sau đây đều có rễ củ?

Các cây nào sau đây đều có rễ củ ?

A. Cây mắm, cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt, cây sắn (cây khoai mì).

C. Cây bần, cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Cây khoai lang, cây bụt mọc, cây tầm gửi.

Lời giải:

Các cây đều có rễ củ: Cây cải củ, cây cà rốt, cây sắn (cây khoai mì).

A. Cây mắm, cây bụt mọc có rễ thở, cây đước có rễ chống

C. Cây bần có rễ thở, cây hồ tiêu, cây trầu không có rễ móc.

D. Cây bụt mọc có rễ thở, cây tầm gửi có rễ giác mút.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận