ID6-268. Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng

Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng của cây cải củ?

A. Gừng

B. Chuối

C. Sắn

D. Bưởi

Lời giải

Cây cải củ có rễ biến dạng phình to để dự trữ chất dinh dưỡng.

Sắn có rễ biến dạng phình to để dự trữ chất dinh dưỡng.

Gừng, chuối, bưởi không xảy ra hiện tượng này.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận