ID6-291. Các cây nào sau đây đều có rễ móc?

Các cây nào sau đây đều có rễ móc ?

A. Cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Lời giải:

Các cây đều có rễ móc: Cây hồ tiêu, cây trầu không

A. Cây đước có rễ chống, cây bụt mọc có rễ thở.

B. Cây cải củ, cây cà rốt có rễ củ.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi có rễ giác mút.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận