ID6-282. Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì

A. chất dự trữ của củ dùng để cung cấp cho cây khi ra hoa.

B. chất dinh dưỡng của củ bị giảm nhiều.

C. chất lượng và khối lượng củ đều giảm.

D. cả A, B và C.

Lời giải

Rễ củ dự trữ chất hữu cơ cho cây khi ra hoa tạo quả.

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì khi cây ra hoa chất lượng, khối lượng, chất dự trữ của củ dùng để cung cấp cho cây ra hoa, tạo quả.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận