ID6-298: Giúp cây hô hấp trong không khí là chức năng của dạng rễ nào?

Giúp cây hô hấp trong không khí là chức năng của dạng rễ nào?

A. Rễ thở

B. Rễ móc

C. Giác mút

D. Rễ củ

Lời giải

Rễ thở: Rễ mọc ngược lên trên mặt đất lấy oxi cung cấp cho các phần rễ ở dưới đất. VD: Cây bụt mọc, cây đước, cây mắm,…

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận