Cấu tạo miền hút của rễ

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Cấu tạo chung

Miền hút của rễ

Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các phần của miền hútID6-222, ID6-223, ID6-224, ID6-225
Cấu tạo biểu bì của miền hútID6-226
Vai trò của lông hútID6-227, ID6-228, ID6-229
Vai trò của thịt vỏID6-230, ID6-231
Cấu tạo trụ giữaID6-232
Sắp xếp mạch rây và mạch gỗID6-233
Vai trò của mạch gỗID6-234
Vai trò của mạch râyID6-235
Vai trò của ruộtID6-236

Tế bào lông hút

Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Nguồn gốc của lông hútID6-237, ID6-238
Tại sao mỗi lông hút được coi là 1 tế bàoID6-239
Thành phần cấu trúc của tế bào lông hútID6-240
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận