ID6-223. Cấu tạo cắt ngang miền hút của rễ gồm mẩy phần?

Cấu tạo cắt ngang miền hút của rễ gồm mẩy phần ?

A. Có 2 phần: Vỏ và biểu bì

B. Có 2 phần: Trụ giữa và mạch rây

C. Có 2 phần: Thịt vỏ và ruột

D. Có 2 phần: Vỏ và trụ giữa

Lời giải

Cấu tạo trong miền hút của rễ gồm 2 phần: vỏ và trụ giữa

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận