ID6-226. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp?

Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp ?

A. 2 lớp

B. 1 lớp

C. 3 lớp

D. 4 lớp

Lời giải

Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành 1 lớp để dễ dàng hấp thu vận chuyển nước và muối khoáng.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận