ID6-227. Lông hút của rễ có chức năng:

Lông hút của rễ có chức năng:

A. Dẫn truyền

B. Làm cho rễ dài ra

C. Hấp thụ nước và muối khoáng

D. Che chở cho đầu rễ.

Lời giải

Lông hút của rễ có chức năng: hấp thụ nước và muối khoáng.

A là vai trò của miền trưởng thành

B là vai trò của miền sinh trưởng

D là vai trò của miền chóp rễ

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận