ID6-238: Tế bào lông hút do bộ phận nào phát triển thành

Tế bào lông hút do bộ phận nào phát triển thành

A. Thịt vỏ

B. Trụ giữa

C. Biểu bì

D. Mạch gỗ

Lời giải

Tế bào lông hút do tế bào biểu bì phát triển thành

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận