ID6-237. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. tế bào thịt vỏ.

B. tế bào biểu bì.

C. tế bào kèm.

D. quản bào.

Lời giải

Lông hút ở rễ là một bộ phận của tế bào biểu bì.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận