ID6-236. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất

Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ ?

A. Ruột

B. Bó mạch

C. Biểu bì

D. Thịt vỏ

Lời giải

Ruột là phần trong cùng của rễ. Ruột gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận