ID6-239. Tại sao mỗi lông hút có thể được coi là một tế bào?

Tại sao mỗi lông hút có thể được coi là một tế bào?

A.Vì nó có đủ các thành phần của một tế bào như: vách, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

B.Vì nó có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

C. Vì nó là tế bào biểu bì kéo dài.

D. Vì nó có không bào lớn.

Lời giải

Mỗi lông hút có thể được coi là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của một tế bào như: vách, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận