ID6-240. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút

Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ ?

A. Nhân

B. Vách tế bào

C. Không bào

D. Lục lạp

Lời giải

Tế bào lông hút bao gồm các bộ phận như: vách, màng sinh chất, chất tế bào, nhân và không chứa lục lạp.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận