ID6-231. Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Lời giải:

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận