ID6-232. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào ?

A. Biểu bì và ruột

B. Thịt vỏ và bó mạch

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

Lời giải

Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm: ruột và bó mạch.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận