Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Nhu cầu nước và muối khoáng của cây
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các loại muối khoáng cây cầnID6-241
Giai đoạn của cây cần nhiều nước và muối khoángID6-242, ID6-243, ID6-244, ID6-245
Loài cây cần nhiều đạmID6-246, ID6-247
Biểu hiện khi cây thừa đạmID6-248
Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Sự hút nước và muối khoáng của rễID6-249
Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hút nước của rễID6-250, ID6-251
Tác nhân làm cho nhu cầu nước của cây tăngID6-252
Loại đất phù hợp với các loại cây khác nhauID6-253, ID6-254
Tại sao ngập nước lâu cây sẽ chếtID6-255
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận