ID6-252. Nhóm nào dưới đây gồm những tác nhân khiến cho nhu cầu

Nhóm nào dưới đây gồm những tác nhân khiến cho nhu cầu nước của cây gia tăng ?

A. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm cao

B. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm cao

C. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm thấp

D. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm thấp

Lời giải

Tác nhân khiến cho nhu cầu nước của cây gia tăng gồm: Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm thấp.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận