ID6-251. Yếu tố bên ngoài ảnh hường tới sự hút nước và muối khoáng

Yếu tố bên ngoài ảnh hường tới sự hút nước và muối khoáng của rễ là:

A. Thời tiết

B. Khí hậu

C. Trạng thái khác nhau của đất

D. Cả A, B và C đều đúng

Lời giải

Yếu tố bên ngoài ảnh hường tới sự hút nước và muối khoáng của rễ là: thời tiết, khí hậu, các loại đất trồng, dinh dưỡng khác nhau…

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận