ID6-250. Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào

Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng

B. Điều kiện khí hậu, thời tiết

C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)

D. Tất cả các phương án đưa ra

Lời giải

Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào:

– Các điều kiện bên trong (đặc điểm sinh học của từng loại cây).

– Các điều kiện bên ngoài như: thời tiết, khí hậu, các loại đất trồng, dinh dưỡng khác nhau… có ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận