ID6-253. Loại đất nào dưới đây thích hợp để trồng cây công nghiệp?

Loại đất nào dưới đây thích hợp để trồng cây công nghiệp ?

A. Đất pha cát

B. Đất đá ong

C. Đất đỏ bazan

D. Đất phù sa

Lời giải

Cây công nghiệp là cây phục vụ cho các hoạt động sản xuất công nghiệp và tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống.

Đất đỏ bazan thích hợp để trồng cây công nghiệp (cà phê, cao su, điều, chè, hồ…).

Đất phù sa thích hợp trồng các cây nông nghiệp (lúa, ngô, khoai…).

Đất pha cát, đất đá ong rất nghèo dinh dưỡng.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận