ID6-244. Những giai đoạn nào của cây cần nhiều nước và muối khoáng?

Những giai đoạn nào của cây cần nhiều nước và muối khoáng?

A. Cây sắp đến thời kì thu hoạch

B. Cây đang trong thời kì sinh trưởng mạnh, chuẩn bị ra hoa kết quả.

C. Cây rụng lá

D. Cả A và B

Lời giải

Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở giai đoạn:

– Khi phát triển cành, lá;

– Lúc đẻ nhánh, ra hoa, kết quả;

– Sắp đến thời kì thu hoạch.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận